חישוב ציוני בגרות

Built By Nadav


אנגלית-3-4-5 יח"ל
A or C or E
B or D or f
C or E or G
בע"פ